600 JAAR BURGEMEESTERS

HET AANZICHT VAN DOETINCHEM 1672

1672:  'HET AANZICHT VAN DOETINCHEM'  is een duidelijke bewerking (getekend door J. du Plessis) naar een tekening van A.F. van der Meulen gemaakt op 8 juni 1672  enkele dagen na de Franse bezetting van Doetinchem in opdracht van de Franse zonnekoning. Van der Meulen reisde met het Franse garnizoen mee en tekende elke stad die door de Fransen werd veroverd .  

VOOR VEEL MEER INFORMATIE ZIE DE WEBSITE: www.doetinchemnieuws.jouwweb.nl

10 BURGEMEESTERS UIT ÉÉN FAMILIE.

De Burgemeesters- en Schepenen-posten waren vroeger veelal vel begeerd, deze posten werden vaak door vermogende families onder elkaar doorgegeven . Bijvoorbeeld: de Familie van Zelst, Ver Heul, van Haghen, van Berinchem, ten Holte en van Heeckeren, daar ging het van vader op zoon of schoonzoon. Zoals de familie Van Haegen, deze familie leverde maar liefst 10 Burgemeester aan Doetinchem.

1425

Bronnen: Nationaal Archief, Genealogie online, Genealogiedomein.nl, Wikipedia, Geni.com, Geschiedenis en beschrijving van Doetinchem door K. H. Greeven 1829. Charterboek der hertogen van Gelderland en graven Zutphen 1783. Geschiedenis van Doetinchem Onder redactie van J. C. Boogman en S. Oosterhaven. Wikiwand. Delpher berichten uit boeken, kranten, tijdschriften. HisGis, www.parlement.com.  Books,Google.nl  -Inventaris van het oud archief der gemeente Doetinchem 1867. Archieven Huis Bergh.

BEWERKINGEN en TEKENINGEN  J. DU PLESSIS

^ 1231: Vermelding van Schepenen in Doetinchem.

^ 1294: Rigter en Schepenen van Doetinchem.

^ 1426: SCHEPENEN van Doetinchem Willem die Roede van Heker en Derich van Hagenbeke gend. dye Gruyter

Gemeentelijk bestuur bestond vroeger uit een Richter,
12 Schepenen, Raden en twee Burgemeesters.

Reeds in 1228 was er sprake van een Richter en Schepenen in Doetinchem, vanaf 1415 werden ook burgemeesters genoemd.
Het gemeentelijk bestuur bestond later uit: een Richter, 12 Schepenen, Raden en twee Burgemeesters. (In het begin nog `Gemeensknapen` genoemd.)
De Burgemeesters werden jaarlijks op 22 februari door de burgers gekozen. Van beide Burgemeesters werd er één gekozen om het tweede jaar in functie te blijven zodat er elk jaar één nieuwe Burgemeester gekozen werd naast degene die in het vorige jaar gekozen was en die nog één jaar moest aanblijven.
Gelukkig verkeerd Doetinchem in de omstandigheden dat A.J.C. Kremer de oude schepen-akten van Doetinchem heeft overgeschreven vanaf 1437 t/m 1795 en deze heeft af laten drukken. Deze kunt u vinden op pagina 3.

^ 1336 Hensemannus was in 1336 naast schepenen Richter te Doetinchem

^ 1415: Burgemeesters en Schepenen en de raad der stad Doetinchem.

^ 1425: SCHEPENEN Beerent Dye Wilde en Henrich Hoernneken en Richter Lambert Johansz. van DOTINCHEM. 

Bron: Archieven huis Bergh

1225 - DE EERSTE VERMELDING VAN HET SCHEPENDOM TE DOETINCHEM.

1236 - STADSRECHTEN WERDEN AAN DOETINCHEM VERLEEND 

1343 - DE EERSTE VERMELDING VAN HET  BURGEMEESTERSAMBT, HET GEMEENTEBESTUUR                      BESTOND UIT RICHTER, SCHEPENEN, RADEN, EN BURGEMEESTERS.

1348 - HEVIGE PESTZIEKTE

1359 - DOETINCHEM SLOOT ZICH AAN BIJ EEN LANDVREDEBOND.

1372 - DOETINCHEM RAAKTE BETROKKEN BIJ DE VEROVERING VAN DOESBURG EN ZUTPHEN                    DOOR DE BRONKHORSTEN.

1379 - BURGEMEESTERS WERDEN JAARLIJKS GEKOZEN OP 22 FEBRUARI.

1400 - PESTZIEKTE ZEER VEEL SLACHTOFFERS

1400 ± HET ONTSTAAN VAN HET AMBT DOETINCHEM.

1414 - GROTE SCHADE NA `ALGEMENE BRAND` TE DOETINCHEM.

1418 - DOETINCHEN SLOOT ZICH AAN BIJ HET VERBOND VAN RIDDERSCHAPEN STEDEN  VAN                    GELRE. 

Het oude raadhuis van Doetinchem ca. 1570.  In 1724 werd het raadhuis door blikseminslag totaal verwoest. De benedenverdieping was ingericht tot waag.

MEER DAN 250 JAAR!

^ NAAST SCHEPEN/BURGEMEESTER WAS GARRIT (GERHARD)
VAN SELST OOK RENTMEESTER IN 1661

 

VAN 1435 T/M 1679  WAREN 
5 BURGEMEESTERS VAN ZELST IN FUNCTIE TE DOETINCHEM

Zo waren onder anderen Gerhard van Zelst in 1435, Peter van Zelst in 1494, een andere Peter van Zelst in 1579, Dirk van Zelst in 1583 en Gerard van Zelst in 1674, burgemeesters en raadsheren van Doetinchem.

SCHEPENEN

Veel leden van de familie van (S)Zelst functioneerden als schepenen of bekleden andere functies.

o.a. Osewald Zelst in 1590, Tonnis van Zelst in 1590, Peter van Zelst in 1607,  Seeger van Zelst in 1616 kerkmeester, Johan van Selst in 1630 en Hendrikus van Selst.

In 1656 was de Edele Paul van Selst secretaris. In 1668 was Johan van Selst secretaris.

Peter van Selst woonde in de Hamburgerstraat waar in (1829) het heren logement was gevestigd.
Een Hendricus van S(Z)elst was in 1652 organist in de grote kerk, en rector op school. Hij had in Leiden gestudeerd.

Hartger van Zelst was Heer en richter te Zelhem en landschrijver. Landrosambt en wachtmeester der Graafschap Zutphen. Geertuida was zijn enige dochter.

GRAAF ERNST WILLEM VAN BENTHEIM- STEINFURT HUWDE MET GEERTRUDE VAN ZELST.

Graaf Ernst Willem van Bentheim Steinfurt en zijn broer Philip Koenraad erfden van hun vader Graaf Arnold Joost het Graafschap Bentheim en het Graafschap Steinfort. Graaf Ernst Willem huwde op latere leeftijd op 21 augustus 1661 met de Geldersche jonkvrouw Geertruida van Zelst. Geertruida kwam niet uit een adellijk geslacht maar haar familie genoot zeer veel aanzien. 

Graaf Willem van Bentheim-Steinfurt. (1623-1693).
Huwde met Geertruida van Zelst. Afbeelding: www.Rijksmuseum.nl

^ 1687: LEDEN VAN DE FAMILIE VAN ZELST BEKLEDEN HOGE BETREKKINGEN

 ^^ BERICHT OVER DE FAMILIE VAN ZELST UIT 1688 

ONDERZOEK NA DE FAMILIE VAN ZELST DOOR DE HEER VAN HEECKEREN 

 1665:  GROTE ZORGEN BIJ BURGEMEESTER RENSEN EN VAN SELST.....

 Er zijn maar weinig gegevens over de Familie
van Berinchem bekend.

Uit onderstaande berichten blijkt wel, dat het om een vermogende familie gaat gezien hun verkoop van huizen en grondpercelen.

< Dirk- en Johan Knapper komen ook op het lijstje links voor.

^ 1576: GROTE VERWOESTINGEN.

<  ^^  In 1577 werd er nog een Derick van Berrichem
(Berenchem) genoteerd.

150 JAAR!

^ WAARSCHIJNIJK AL EEN WILLEM VERHOLT IN 1037 TE DOETINCHEM

Enkele gegevens over Ten Holt kwamen mede tot stand door de website van `Van Keulen.nu`.

DE FAMILIE BRUCKHESE LEVERDE 7 SCHEPENEN-BURGEMEESTERS

AAN DOETINCHEM TUSSEN 1437 en 1579

De Familie Bruckhese was een welgestelde familie dat een hoog aanzien genoot in Doetinchem.

De naam Jonkvrouwe Bathe van Broickhuysen komt voor in het archief van Huis Bergh. 
De naam werd in vele variaties geschreven. De familie bezat vele landgoederen in Doetinchem en omgeving.
In de St. Catharinakerk te Doetinchem liggen Andries van Brockhese en Hendrik Bruchese begraven
onder een grafzerk van groot formaat die in 1944 grotendeels was afgesleten.
in 1553 en in 1579 werden zelfs 2 broers in de `regering` van Doetinchem gekozen. 

DIVERSE BERICHTEN BETREFFENDE DE FAMILIE BRUCKHESE OVER
LANDGOEDEREN IN DOETINCHEM EN OMGEVING 

^ De GRUITPOORT getekend na een werk van A.F. Vermeulen in 1672.

(De torenspitsen zouden in een latere periode verdwijnen.)

Zie de houten palen in de verdedigingswal en langst de oever van de IJssel. 

1445 t/m 1579: HENRIC, GOESEN en JOHAN GOLTSMIT.

De naam GOLTSMIT (GOLTSMYT) kwam in diverse periodes voor.

Zo was een Henrie Goltsmyt burgemeester (Schepen) te Doetinchem in de periode 1445 t/m 1448 en Henric Goldsmit van 1450 t0t 1456. In de jaren 1554-1556 een Goesen Goltsmit en als laatste Johan Goltsmit van 1577 t/m 1587

^In bovenstaand bericht uit 1577, staan de namen van de `Regering` uit
Doetinchem genoteerd. Ook hier komt de naam Johan Goldsmit voor.

1490

Bericht uit 1577 waarin een latere Johan Goltsmit wordt genoemd.

^ Bericht van 1490 waarin Johan Goltsmit voorkomt.

^ 1579: INNAME DOETINCHEM

MEER DAN 200 JAAR!

BRON: DELPHER: ALGEMEEN NEDERLANDSCH FAMILIEBLAD.

HET BURGEMEESTERSCHAP
WAS VAAK 
EEN FAMILIE-AANGELEGENHEID
ZIE STAMBOOMOVERZICHT 

^^ BURGEMEESTER ARNOLT VAN DAM  huwde met Anna Helena van Hagen dochter van Balthasar van Hagen burgemeester van Doetinchem.

^^BURGEMEESTER WILLEM THEODORUS WENTHOLT huwde met Theodora Sybilla van Dam in 1732 en werd ook burgemeester van Doetinchem.

^ Burgemeester J. van Hagen: een bejaard en deftig man met
pijnlijke gezwollen benen. 

 

Reeds in 1483 was er sprake van een Armbrecht van Haeghen die burgemeester was van Doetinchem. Hij was in die periode samen met  Wolter van den Holte burgemeester van Deuticum. De gekozen burgemeesters Gerard Heutinck, Johan Becker en Gerrit Thebe hebben in latere jaren ook met hem samengewerkt.

DE GEESTELIJK GOEDEREN VAN KLOOSTER BETHLEHEM
Harbert van Haeghen was de tweede Van Haeghen die omstreeks 1487 burgemeester werd van Doetinchem. Everhart van Haeghen werd 1618 (als zoon van Albert van Haegen burgemeester van Doetinchem.) Rentmeester der geestelijke goederen van klooster Bethlehem, Schepen en in 1598 tot 1603, in 1613, en van 1620 tot 1621 burgemeester van Doetinchem.
Hij is overleden op 18 juni 1632, 80 jaar oud. Hij had een relatie met Cunera Wyers. Uit deze relatie werden 2 zonen geboren Joannes en Albert zei werden beiden ook burgemeester van Doetinchem.
Johannes huwde in 1629 met Anna Helena Ripperda (1596-1655) uit dit huwelijk werden 2 zonen en 3 dochters geboren. Zoon Balthasar Van Haegen werd ook burgemeester van Doetinchem. Balthasar was ook richter en rentmeester geweest. Hij overleed in 1695 te Doetinchem. De Familie Haegen waren eens de trotse bezitters van Havezate Haegen (Kasteel 'de Kelder')

 

EN DE BURGEMEESTERS-POST BLIJFT IN DE FAMILIE:

Een zus van Balthasar van Hagen huwde met Quirijn Ver Heull een telg uit de burgemeesters-familie. Hij was drossaard hoogheid van Wisch

Een dochter van  Balthasar van Hagen, Anna Helena van Hagen huwt met Arnolt van Dam die ook burgemeester werd van Doetinchem.

Een dochter van Arnolt van Dam Theodora Sybilla huwt in 1714 met Willem Th. Wentholt die ook in het rijtje staat van burgemeesters van Doetinchem!

Zijn zoon Evert Jan van Dam, was Schepen en zat in de Raad van Doetinchem.

 

GELD UIT DE STADSKAST WERD NIET TERUG GESTORT
Na de beëindiging van de oorlog in 1648, verkreeg de stad zijn neutraliteit en nam weer zitting in de landdag. Bij deze gelegenheid had de stadskas geld voorgeschoten voor reis-en verblijfkosten. Dat voorschot zou terug betaald moeten worden maar dat gebeurde niet. Eerst in 1654 werd dat onderzocht maar de magistraat gaf te kennen hier niets van te weten.

Eerst bij herhaalde verzoeken moest de magistraat wel toe geven dat hij het geld had gebruikt voor de aanschaf van een atlas en drie folianten`die voor de stad op de Raetcamer worden bewaert en sullen blijven`.

1481 - DOETINCHEM ONDERWIERP ZICH NA HEVIG VERZET AAN MAXIMILIAAN VAN OOSTENRIJK.

1492 - PLECHTIGE INTOCHT VAN KAREL VAN EGMOND TE DOETINCHEM. 

1499 - VERGEEFSE AANVAL VAN DE HERTOG VAN KLEEF OP DOETINCHEM.

1527 - DOETINCHEM GETROFFEN DOOR EEN ENORME STADSBRAND.

1532 - BIJ DE POORTEN WORDEN RONDDELEN AANGELEGD.

1543 - DOETINCHEM NAM REGELMATIG DEEL AAN DE VERGADERINGEN VAN STATEN.

1547 - OOGST MISLUKT, BROOD WERD IN DOETINCHEM GEBAKKEN VAN ERWTEN, BONEN, BOEKWEIT                EN GERST. 

1566 - 1599  BEELDENSTORM, REVOLUTIE EN OORLOG.

1567 - OVERSTROMING TE DOETINCHEM DOOR HOGE WATERSTANDEN.

1566 - 1567 WALLEN EN POORTEN VERSTEVIGD.  
1567 - DE GEUZEN DEDEN INVAL IN DE GRAAFSCHAP.

1568 - INKWARTIERING SPAANSE TROEPEN.

1572 - WATER-GEUZEN NAMEN DEN BRIEL IN, GRAAF VAN DEN BERG NAM o.a. DOETINCHEM IN.

1572 - 1579  KLOOSTER BETHLEHEM GEPLUNDERD EN VERNIELT MET DE BOUWMATERIALEN WERDEN                O.A. DE STADSMUREN VERSTEVIGD.

1579 - HEROVERING  EN OPSLUITING BURGERS IN GROTE KERK DOOR MAARTEN SCHENK. 

1580 - AANVALLEN DER SPANJAARDEN OP DE STAD.

1581 - DOOR PLUNDERING VERKEERDE DE STAD IN GROTE ARMOEDE.

1582 - 1585, PESTZIEKTE, TE WEING MENSEN OM DODEN TE BEGRAVEN.

1598 - RAMPJAAR - BRAND,  EN GROTE SCHADE DOOR BLIXSEMINSLAG IN DE GROTE KERK.

1598 - BELEGERING DER STAD DOOR AMIRANT VAN ARRRAGON, CAPPITULATIE NA 3 DAGEN. DAARNA                BELEGERING VAN GRAAF WILLEM VAN LODEWIJK VAN NASSAU, OVERGAVE NA 5 DAGEN.

Havezate 'Haegen'. Kasteel 'de Kelder'. 

2 BURGEMEESTERS TE DOETINCHEM

VADER ADAM WILDENREAT EN ZIJN ZOON CHRISTOFFER  WAREN  BURGEMEESTERS VAN DOETINCHEM.

                    ZOON WILHEM WAS STADHOUDER RICHTERSAMBT.

Adam Van Wildenraet was van 1598 tot 1603 burgemeester van Doetinchem. Hij kwam van buiten de stad. Zijn zoon Willhem van Wildenraet huwde op 18 mei 1634 met Anna van Barstdorp te Doetinchem. Zij waren Nederduits Gereformeerd.
In 1634 tot 1640 was zoon Willhelm van Widenraet stadhouder van Doetinchem. Hij werd lid van het St. Anthoniusgilde.
In diezelfde periode, was Christofer Wildenraet tevens burgemeester van Doetinchem. Christofer was hoogstwaarschijnlijk een broer van Willhelm want bij de doop van het zoontje van Willhelm op 22-04-1638  te Doetinchem was een Stoffelen Wildenraet getuige. In 1635 werd zijn eerste zoon Willem geboren.

`Stadhouder` Willem van Wilderaet huwde op 12-03-1648 voor de 2de keer met Johanna van Zelst. Telg uit de zeer vermogende en gerespecteerde Familie Van Zelst (Al eerder beschreven.)

1598 - DOETINCHEM GEEFT ZICH OVER AAN DE SPAANSE BEVELHEBBER MENDOZA. DE BEZETTING WAS                            VRESELIJK EN ER BRAKEN TWEE  GROTE BRANDEN UIT.
1599 - DE SPAANSE TROEPEN VERLIETEN DE STAD NA PLUNDERING EN HET STICHTEN VAN GROTE BRANDEN.                  ENORME ARMOEDE.
1599 - DOETINCHEM WERD  WEER STAATS.

1600 - REGISTER DER COMMUNICANTEN WERD AANGELEGD. 

1601 - OPDRACHT VOOR REGERINGSBANK IN DE GROTE KERK.

1603 - AANSCHAF  LEDEREN EMMERS VOOR  BLUSSEN VAN BRANDEN

1605 - DE STADSMUUR WERD TER BESCHIKING  GESTELD VOOR DE BOUW  VAN EENVOUDIGE WONINGEN .

1607 - DOETINCHEM KREEG ZIJN NEUTRALITEIT MET BEHOUD VAN DE  OUDE STADSMUUR, POORTEN EN                           GRACHT

 

AFGEVAARDIGDEN 

WILLEM, GARRIT, RUDOLPH, GERHARD, ANTHONIE EN JOHAN RENSEN

Willem Rensen was van Doetinchem Burgemeester in 1599 t/m 1626.
Garrit Rensen was vanaf 1626 Burgemeester van Doetinchem.
Rudolpfh Rensen
was Burgemeester van Doetinchem in de periode omstreeks 1661. In 1644 was hij schepen. 

In de periode 1680- 1685 was Anthonie (Teunis) Rensen Burgemeester van Doetinchem.
Hij had een relatie met Lambrigje Lettinck . Hun dochtertje Henrika werd op 17-010-1649 geboren te Doetinchem, zij overleed in 1695. 

 

Daarna was er nog een Johan Rensen die het Burgemeesters-vak in 1695 waarnam en in de periode van 1715 tot 1727. Hij was gehuwd en uit dat huwelijk werden 5 kinderen geboren tussen 1688 en 1698 te Doetinchem. 

VIJFTIENDE-EEUWS PAND IN DE HAMBURGERSTRAAT

GESCHIEDENIS >>>
In de Hamburgerstraat stond ooit een pand met een 15de-eeuwse oude gevel. In een diep verleden zou er een likeurstokerij gevestigd zijn geweest. In 1809 kwam apotheker van Merrebach in dit pand. In 1861 apotheker Ten Brugge Cate. in 1910 de modewinkel nam G. J. Keller.
Op 17 juni 1919 ging het pand  door brand verloren.                                                                                              

15de eeuws pand in de Hamburgerstraat dat in 1924 door brand verloren ging.

Getekend door Joop du Plessis 2021

1603: JOHAN VAN ROMUNDE. 
Er is maar weinig bekend over deze Chirurgijn te Doetinchem.

Hij had een relatie met Catharina Westerhof.  En huwde op 23-08-1603 met
Magaretha Vos. Hij had tenminste een zoon Johan (junior.)

In de periode van 1603 tot 1626 was hij burgemeester van Doetinchem. Johan van Romunde woonde aan de `Vischmarkt` het huidige Simonsplein te Doetinchem.

 

^^ Burgemeester Bernt Slichkamp komt voor in de Schepenlijst links uit 1603  

Up heuden den 9. martij anno 1603 is bij borgermeister, schepenen und gedeputirden ingewillight dat ein ijder borger oder inwoinder deser stadt tussen
dit und tokommenden Paissen sal bestellen in sijnen huse verdich und gereit hebben die die middelen hebben twe und die also die middelen nit hebben einen leren emmer int behoif voir den brant, und die mehr huseren als eine heft sal na advenant sijn huseren oick alsodanige emmers maicken laten, und sall bij die magistrait geordonnirt werden wie dat twe oder einen emmer sal maicken laten.

^ Tussen 9 maart en Pasen 1603 moet iedere burger of inwoner van de stad een ledere emmer aanschaffen om branden te blussen.

1609 - 1621  HET TWAALFJARIG BESTAND.

1611 - ROGGE BEVROREN DOOR HEVIGE KOUDE

1613 - DE RADEN WERDEN AFGESCHAFT: 

1621 - 1648 DE DERTIGJARIGE OORLOG. DOOR DE NEUTRALITEIT BLEEF DE STAD VOOR DE ERGSTE GESPAARD.

1624 - VANAF 1624 WAS ER 42 JAAR GEEN OORLOGSDREIGING

1625 - PESTEPIDEMIE IN DOETINCHEM.

1626 - HUIZEN MOGEN UITSLUITEND MET PANNEN  BEDEKT WORDEN.

1629 - DOETINCHEM BETAALD 2000 g.  AAN KEIZERLIJKE KONINKIJKE TROEPEN OM PLUNDERING VOORKOMEN. 

1631 - MOGEN STRODAKEN NIET MEER GEREPAREERD WORDEN MAAR MET DAKPANNEN WORDEN GEDEKT.

1633 - STATEN-GENERAAL WIL AKTE VAN NEUTRALITEIT INTREKKEN MAAR DE MAGISTRAAT WIST ONDER ZWAAR PROTEST DAT TE VOORKOMEN.

In 1646 verpande de stad aan burgemeester Jan Vrolyck. 
de Tychelaven vermitz timmeragie ener nye windemolle` 
voor 450 daalders. Jaarlijks in mei mocht de pandsom
teruggestort worden, maar dat lukte niet.

 

JAN GERRITZ VROLIJCK 

Jan Gerritz Vrolijck was burgemeester van Doetinchem in de periode 1641/1647.
(Gegevens hierover ontbreken in de lijst van Schepenen omdat die in de periode 1627-1660 niet werden genoteerd.)

Hij was gehuwd met Berta te Hert en hun dochtertje Jenneke werd geboren rond 1604 te Doetinchem. Zij overleed voor 20 oktober 1672 .

Enneke Vrolyck huwde rond 1630 met Hendrik Kettjens een zoon van Jan Ketjen.

Uit het huwelijk van Enneke Vrolijck en Hendrik Ketjen werden Judit en Hendrick Ketjen geboren te Doetecum.

^^ De nog leesbare teksten in de vloer van
de grote kerk.

DERICK TENGBERGEN

Derick Tengbergen overleed op 6 november 1645, zijn eerste vrouw was Biate van der Elborch die op 4 september 1629. Zijn tweede vrouw was Hendrika van Til die op 6 september 1636 overleed.
Zij liggen begraven in de H. Catharinakerk.

 

De Wel-Edele Gestrenge Heer Mr. HENDRIK TENGBERGEN Drosard van
Gendringen en Etten is overleden op 4 juni 1707.
(Tot op heden niet bekend of dat familie van elkaar is.) >>

Over Jan en  Johan Post zijn maar weinig gegevens bekend.

In het berichtje hiernaast rechts, blijkt dat er een Jan Post als Burgemeester begraven ligt in de kerk in 1637, dus het gaat om twee personen, want in 1663 werd er weer een nieuwe Johan Post gekozen als Burgemeester. Jan Post studeerde in Leiden.


Johan Post
was Nederlands Duits Gereformeerd en huwde  met Anna Smits op 06-07-1651 te Doetinchem. 

Uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren:
29-07-1655 Thomas Post.

09-05-1658 Dereck Post.

21-06-1663 Johanna Post.

In 1644 was Johan Post Schepen samen met Roeloff Rensen. Johan Post was burgemeester van 1654 tot 1658 samen met Albert van Haeghen.  
Johan Post overleed in 1675.

^ In de Catharinakerk werd in 1637 een I(J)an Post begraven
Burgemeester der stad Doetinchem.

VOLGENS DE HOOFDSCHATTING IN 1652 BEDROEG HET AANTAL INWONERS

TE DOETINCHEM 1120 PERSONEN

Naast 2x Daniel, was er ook een Arnoldt en 2x Evert Jan van Dam.

Dr. Daniel van Dam was een zoon van Arnolt van Dam, die burgemeester was van Lochem.
Daniel huwde op 10-08-1645 met Johanna to Borcken dochter van burgemeester To Borcken van Doetinchem. 
Hij was Nederland Duits Gereformeerd. Hij had gestudeerd in Leiden.
Naast rentmeester was hij ook burgemeester van Doetinchem vanaf 1661.

MUNSTERSE BEZETTTING 1665/66
Tijdens de Munsterse bezetting werden veel verwoestingen aangericht. Burgemeester van Dam probeerde verhaal te halen op de kwartierdag te Zutphen in april 1666.
Tijdens de Franse bezetting  1672/74 zou Doetinchem nog veel meer te voorduren krijgen.

Dr.  Arnold van Dam werd in 1683, 1694, 1696, 1702 burgemeester. Toen hij in 1702 burgemeester werd, kwam er een einde aan de jarenlange invloedrijke positie van de Van Heeckerens.

In 1703 werd Arnold van Dam benoemd als lid van het Hof door het Zutphens kwartier. Waardoor hij zijn functie als burgemeester moest opgeven.

 

^ 1706: Borgemeesteren, Schepenen en de Raedt der Stadt Doetinchem

 Volgens bovenstaand bericht uit 1684 blijkt, dat in 1665 en 1666  DANIEL VAN DAM burgemeester was te Doetinchem. Weduwe Johanna van Borcken  van wijlen burgemeester Daniell van Dam verzoekt een betaling wegens `voorschott reisekosten en vacatien.`

 ^30-10-1725 Haarlemsche courant

BURGERRECHTEN
In 1728 hadden beide burgemeesters Van Dam en Ver Heull hun knechten met het burgerecht vereerd: gewone mensen moesten daarvoor betalen.

De andere gemeenteleden konden nu natuurlijk  hetzelfde doen.

Ook wisten ze trouwens hun weg te vinden naar de stedelijke geldkist voor het bekostigen van feestmaaltijden e.d.

^ Doctor en advocaat Evert Jan Van Dam op 19 maart 1724.

<<<  's GRAVENHAGE den 19 oktober 1725.
De heer van Dam werd genoemd als burgemeester van de stad Deutichem en als Gedeputeerde wegens de 'Provintie' van Gelderland.

 


^ De oorlogsschade bij burgemeester Daniel van Dam (hierboven derde in de rij) was 1500:0:0. dit bedrag werd aan het eind van de totale lijst genoteerd.

1665: OORLOGS-SCHADE AAN DE BEZITTINGEN VAN BURGEMEESTERS TE DOETINCHEN

Gedurende de oorlog met de Bisschop van Munster in 1665 -1666 werd er veel schade aangericht in Doetinchem.
De totale schade werd op lijsten genoteerd en op een bedrag
van ƒ. 217009.14.6.

Op de afbeelding links staan de schadegevallen van de burgemeesters die in die periode in de stad Doetinchem woonden.

De namen zijn van de Burgemeesters: Johan Post, Rudolph Rensen, Daniel van Dam, Johan van Heeckeren, Hendrick Tengbergen, Wed. Albert van Haeghen en Christofer van Wildenrat.

Bron: Genealogiedomein.nl

 

 Het Wapen van de familie van Heeckeren.

Evert-Everhard van Heekeren (1613-1680)
Heer van Netelhorst, Enghuizen en Barlham, Lid ridderschap, Landdrost van Zutphen. 

DRIE BURGEMEESTERS VAN HEECKEREN

Johan van Heeckeren was in de periode 1661/1670 burgemeester van Doetinchem. Hij werd gedoopt op 2 augustus 1629 te Doesburg. Zijn ouders waren Gerard van Heeckeren geboren rond 1585 te Doesburg en Alyda Johanna Kaneeler. Johan huwde met Cunera van Haeghen op 3 juli 1659 te Doetinchem. 

Robbert van Heeckeren, heer van Enghuizen (1650-1699), in de Ridderschap en Staten van Zutphen, burgemeester van Doetinchem in 1675; trouwde in 1687 met Anna Wilhelmina Sesilea van Keppel, vrouwe van Kamferbeek (1670-1704), door wie Molecaten in het geslacht Van Heeckeren kwam, lid van het geslacht Van Keppel.

Jacob Adolf van Heeckeren was vanaf 1746 lid van de ridderschap en van de Staten van Zutphen, tot aan zijn overlijden. Hij was daarnaast gedeputeerde van de Staten van Zutphen en ter Staten-Generaal, in beide functies vanaf 1777 tot aan zijn overlijden. In 1782 werd hij burgemeester  van Doetinchem, wat hij tot zijn dood in 1792 zou blijven.

Mr. Frans Jan Baron van Heeckeren,
heer van Enghuizen, Beurse, de Cloese en Langen (1694-1767), in1716 beschreven in de Ridderschap en Staten van Zutphen, landrentmeester-generaal van Gelderland, in 1730 burgemeester van Doetinchem, landdrost van Zutphen, gedeputeerde ter Staten-Generaal.
Tot 1740 richter te Doesburg. Werd in 1747 president van de Gedeputeerde staten. Tussen alle werkzaamheden door, verwekte hij nog 16 kinderen waarvan er verscheidene op jeugdige leeftijd stierven.
                                                                                       

Jacob Adolf van Heeckeren Heer van Enghuizen (1724-1792) in 1791 burgemeester van Doetinchem.
Jacob Adolph van Heeckeren, heer van Enghuizen, Beurse, de Cloese en Langen (Zutphen, 6 juli 1724 - Huis Enghuizen, 18 oktober 1792) was een Nederlands bestuurder. Van Heeckeren was een lid van de familie Van Heeckeren en een zoon van mr. Frans Jan van Heeckeren. In 1791 werd Jacob burgemeester van Doetinchem. Hij  huwde in 1751 met Alexandrine Charlotte Van Westerholt (1723-1778), lid van de familie Van Westerholt. Zij kregen dertien kinderen, onder wie Evert Frederik van Heeckeren (1755-1831) en Lodewijk van Heeckeren van de Cloese (1768-1831). 

 BERICHT UIT 1730:   Frans Jan Baron van Heeckeren  Burgemeester van Deutichum.

Den jaere 1675, de magistraets persoonen der stadt Doetinchem sijn aengesteldt, tot burgemeesteren:
Robbert vrijheer van Heeckeren heere tot Enghuijsen en Balthasar van Haeghen.
En de schepenen: Arnoldt van Dam, Henrick Ketjen. Evert Godefrijdt van Haeghen. Gerrit Johan Verheul.


Op den 22e februarij 1687 Sijn wederom voor den tijdt van drie volgende jaeren in die magistraet van sijne hoocheitden here prince van Orangie gesteldt en de gecontinueert:
tot burgemeesteren:

Roebert vrijheer van Heeckeren, heere tot Enghuijsen en Balthasar van Haeghen.
En de schepenen:  Arnoldt van Dam, Hendrick Ketjen Evert Godefrijdt van Haeghen en Gerhardt Johan Verheul


Op den 7 julij 1696 is door den heere van Enghuijsen ousten burgemeester
overgelanght de missive van sijn majesteit van Groot Brijttannien waer bij die tegenwoordige magistraets persoonen als namtlick Roebert vrijher van Heeckeren, heer tot Enghuijsen en Arnoldt van Dam doctor, als burgemeesteren.
Gerhardt Johan Verheul, Gerhardt Hoppenbrou-wer, Hendrick ten Broeck en Johan Renssen schepenen sijn gecontinueert voor drie jaeren in de regeringe.

1747: Frans Jan Baron van Heekeren Burgemeester van Deutichem.

Overlijdens-berichtje uit 1767 

 03-05-1749 Haarlemsche courant

1665/66 - MUNSTERSE BEZETTING, GROTE VERWOESTINGEN

1672/74 - FRANSE BEZETTING, DOETINCHEM CAPITULEERDE

1672 - DOETINCHEN BESTEDE 30.000 g.  AAN VESTIGINGSWERKEN

1672 - NA ENIGE WEERSTAND BEZETTEN DE FRANSEN DOETINCHEM

1672 - GEREFORMEERDEN MOESTEN GROTE KERK AFSTAAN, EN                          GENOEGEN NEMEN MET HET VEEL KLEINERE GASTHUISKERKJE

 Landgoed Enghuizen bewoond door o.a. Jacob Adolf van Heeckeren 

7 SCHEPENEN/BURGEMEESTERS VER HEULL

Quirijn Ver Heull.

DE KEMNADE ca. 1850 met zijn mooie tuinen.

Carel Hendrik Ver Huell nam als adelborst dienst bij de Nederlandse marine. Hij diende als marineofficier op verschillende schepen. Aan boord van het fregat Argo maakte Ver Huell de slag op de Doggersbank mee. In 1795 na de inval en de bezetting van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden door de Fransen nam hij afscheid. Hij was van huis uit orangist en geen patriot. Na een aantal jaren als ambteloos burger geleefd te hebben, werd hij in 1802 burgemeester van de toenmalige stad Doetinchem (niet te verwarren met het toenmalige ambt Doetinchem). Toen in 1803 een oorlog tussen Frankrijk en Engeland dreigde uit te breken nam hij opnieuw dienst en werd benoemd tot commissaris-generaal voor de zaken der Bataafse Marine bij de eerste consul en kreeg hij het bevel over een Nederlands vlootdeel bij Texel.
In 1805 werd Ver Huell als viceadmiraal met een vlootdeel ter ondersteuning van een geplande Franse landing op de Britse kust naar Boulogne gestuurd. Onderweg raakte de Nederlandse vloot op 18 juli 1805 bij Cap Gris-Nez in gevecht met een sterkere Britse vloot onder leiding van Sidney Smith. Ver Huell wist met steun van Frans geschut de Britten te verjagen. Bij het plannen van de invasie was hij onder de indruk en de invloed van Napoleon gekomen. Deze verleende Ver Huell als eerste niet-Fransman het Legioen van Eer. Bron: Wikipedia.

De naam van deze beroemde Doetinchemmer komt zelfs voor op de Arc de Triomphe te Parijs.

Burgemeester, adelborst, marineofficier, commissaris generaal,  viceadmiraal en eerste niet-Fransman opgenomen in het Legioen van Eer.

 

Carel Hendrik Ver Huell (1764-1845)  Marineofficier, Graaf, politicus en Franse Edelman. Van 1803 tot 1805 burgemeester van Doetinchem. Zijn naam staat gebeiteld in de Arc de Triomphe te Parijs.

In 1799 huwde Carel Hendrik Ver Huell met de burgemeesters-dochter Maria de Bruyn. Ze nemen hun intrek in huize 'Slingevliet' maar na 1806 kocht Carel Hendrik het mooie landgoed Kemnade.
Na enkele jaren werd hij de grote man van de Bataafse vloot en werd beroemd door zijn inbreng bij Boulogne-sur-Mer. Hij werd vertrouweling van Napoleon. En ontving in 1841 van koning Willem II de Militaire Willemsorde.  Hij werd begraven in Parijs.Bron: Doetinchem in de loop der eeuwen.

Quirijn  Verheul geboren op 29-06-1621 was de zoon van een kapitein van het staatse leger, zijn moeder behoorde tot de aanzienlijke Zutphense familie Tydemans. Quirijn vervulde als eerste van de familie de taak als burgemeester van Doetinchem van 1675 tot 1679.  Daarvoor was in schepen en adjunct burgemeester. 
Hij werd Drosaard hoogheid van Wisch. Trouwde met een dochter van burgemeester Albert van Haeghen.
Hij overleed op 28-07-1688.

Kleinzoon Quirijn Mauritz Ver Huell (1718-1788) was ook in diverse periodes Burgemeester namelijk  in 1752, 1771 en 1781.

 

Op 20 februari 1675 werden Walraven van Heeckeren, en Quirijn Ver Heull burgemeester en Balthasar van Haeghen, dr. Aenold van Dam, Hendrik Ketjen en Anthony Rensen tot raden gekozen.
Na het overlijden van Quirijn Ver Heull werd Balthasar van Haeghen tweede burgemeester.

Den 18 april 1763 ontfangen van de heer mr. Q.M. Verheul, burgemeester der stadt Deutecom, 5 gulden-4 stuiver, in voldoening van den 50sten penning, wegens een hof in het schependom deser stadt, voor de Heserpoorte gelegen. Aangekoft van Garrit Horsting en desselfs huisvrouw Hendrica van Drelborgh, woonagtig tot Deutecom, voor 260 gulden, op den 1 april 1763.

Everhard Alexander Ver Huell (1759-1829) een zoon van Quirijn Maurits Ver Huell (1718-1788) burgemeester van Doetinchem. Hij was gehuwd met Judith Elsabee Anna, Barones van Rouwenoordt. Vermoedelijk woonden zij in het admiraalshuis in de waterstraat. Naast Burgermeester was hij Advocaat, fiscaal der Graafschap schepen en raad van Doetinchem.

TROUWE AANHANGER NAPOLION 
Zijn zoon admiraal Carel Hendrik Ver Huell (1764-1845) ging als 11 jarige al als cadet in het leger in opleiding voor officier. (die wel in bovenstaande lijst voorkomt) was in 1801 tot 1803 burgemeester van Doetinchem. Hij was een trouwe aanhanger van Napoleon.
Ook zoon Joost Ver Heull werd in 1790 burgemeester van Doetinchem.

Het geslacht Ver Huell (ook wel geschreven als ‘Verheul) heeft in de bestuurlijke geschiedenis van Doetinchem een belangrijke rol gespeeld. De meest illustere telg was ongetwijfeld Carel Hendrik graaf VerHuell (1764-1845).
Ook zijn vader Quirijn Maurits oefende dat ambt uit, maar had daarnaast een advocatenpraktijk. Net als voor drie andere broers lag voor hem een bestuurlijke of militaire carrière in het verschiet.

1781 Nieuwe Nederlandsche jaarboeken.

^1752:  De Heer Mr. Quiryn Mauritz Verheul, wegens de Stad Deutichem, mede tot Ordinaris Gedeputeerden ter hooggemelde Vergadering......

11-06-1771 Amsterdamsche courant

^ Carel Hendrik bewoonde een fraai pand op een markant plekje aan de Markt.
Later zou Carel 'Huize Slingevliet' bouwen en daarna kocht hij landgoed' de Kemnade'

1674 - VESTINGSWERKEN DOOR FRANSEN VERNIELD

1674 -  START TABAKSHANDEL TE DOETINCHEM.

1675 - ER VOLGEN 115 JAAR VREDE EN WELVAART

1702 - BESLUIT BURGEMEESTERS TOT UITVOERING VAN DE
            OUDE BESTUURSVORM VAN VOOR 1675.


Carel Hendrik bewoonde een fraai pand op een markant plekje aan de Markt. Later zou hij 'Huize Slingevliet' bouwen en daarna kocht hij landgoed' de Kemnade'

Het fraaie Ver Heulls-pand aan Markt, (het huidige Simonsplein) met links en rechts de aangebouwde `Koetshuizen`. Anno 1895.

5 BURGEMEESTERS
TE DOETINCHEM UIT EEN FAMILIE!

06-01-1823 Staatscourant

Het ruime optrekje van burgemeester Hendrik Frederik Cremer aan de Grutstraat omstreeks 1830. Het is waarschijnlijk dat de vorige Cremers ook in deze panden hebben gewoond.

JACOBUS CREMER

Theodoor Cremer (1612-1662)  werd in 1633 ingeschreven als student in de rechten aan de Leidsche universiteit. werd secretaris van de stad Zutphen.

Jacobus Cremer gedoopt op 5 mei 1649, huwde op  1 mei 1681 met Josina Weeninck. Ned. Gereformeerd. Na advocaat-fiscaal van de garnizoenen van Gelderland was hij secretaris van Zutphen en was  tussen 1670 en 1675 burgemeester te Doetinchem.  Hij overleed op 10 juni 1695 te Doetinchem.

Derk Jan Cremer (1680-1749) zoon van Jacobus Cremer,  een advocaat die rechter en burgemeester werd van Doetinchem in 1733-1735. Huwde op 31 mei 1739 met Catharina Tellinckhuysen. Huwde naar haar dood in 1740 met Constantia Curtius. 

Johan (Jan) Cremer (1713-1783) Zoon van Derk Jan Cremer. Na afgestudeerd te zijn in de beide rechten, werd Johan Cremer schepen en burgemeester in Doetinchem in 1755, 1763 en 1781  Huwde met Suzanna Planten na haar dood in 1747 met Constantia Visser.

Derk Jan Cremer (1738-1797) was richter des ampts Doetinchem.

Christoffel Jacob Cremer (1748-1801) was advocaat te Zutphen, richter en in 178?
1785 tot 1794 burgemeester in Doetinchem,
stierf ongehuwd.

Hendrik Frederik Cremer (1775-1837) vrederichter, wethouder en  in 1816 burgemeester naast E. J. Planten te Doetinchem.

LANDGOEDEREN

De familie CREMER bezaten vele landgoederen in de omgeving en leidden een welvarend bestaan. Een zoon van Johan Cremer Dirk Jan (1738-1797) werd rechter in Zutphen en ontvanger in Steenderen; diens broer Jan Hendrik (1755-1823) landmeter op de Veluwe. De zoon van laatstgenoemde, Jacob Theodoor Cremer (1798-1863) werd in 1813 ingelijfd bij de Garde d'Honneur van Napoleon en vervulde sedert 1815 de functie van inspecteur der belastingen. Diens zoon, Jacob Theodoor Cremer (1847-1923) is wel het belangrijkste lid van het geslacht. Door zelfstudie wist hij zich een functie bij de Nederlandsche Handelmaatschappij te verwerven en vervulde het tweedekamer-lidmaatschap.. 

08-11-1781 Arnhemsche courant

1781: De heer Mr. Jan Cremer geïntroduceerd als burgemeester
van de stad Duetichem

1747: De heer Derk Jan Cremer was Schepen en Raad en
Jan Cremer was Secretaris te Deutichem
.

27-10-1802 Utrechtsche Courant

1802:  Leden van de Magistraat der stad  Doetinchem

28-04-1801 Haarlemsche courant

1801: Christoffel Cremer overleden aan een kortstondige ontsteking-koorts.

^ 1822: AANBESTEDING:  'Het maken van een Nieuw Vertrek voor eene
Nederduitsche School.' 

04-06-1803 Haarlemsche Courant

^ 1803: De heer J. Cremer biedt zijn huis te koop in een der voornaamste straten te Doetinchem.

^ Koninklijke Almanak 1824

1831: JAN HENDRIK CREMER AAN EENE ZINKING-KOORTS OVERLEDEN

28-02-1837 Haarlemsche Courant

Overleden Hendrik Frederik Cremer op 20 februari 1837.

05-07-1936: De heer H. F. Cremer kreeg eervol ontslag wegens lichaamszwakte. Op 20-02-1937 overleed hij.

^ Verkoop: een hof buiten de Heezenpoort in 1787.

^^  Hendrikus Frederik Cremer verliest binnen een half jaar twee zonen.
Jan Hendrik op 18 mei 1831, 33 jaar oud en Adolph Jacob op
8 december 1831, 25 jaar oud. 

 

 

 

 

 

 

<< MARKT - SIMONSPLEIN IN VOGELVLUCHT
anno 1910.

Met in de verte de Waterstraat met de Katholieke kerk. 

Rechts de grote Catharinakerk.

In het midden het eeuwenoude stadhuis.

 

 

Getekend door Joop du Plessis. 2022.

ERFELIJKE BERICHTEN UIT 1699 en 1700

16 APRIL 1703

JAN-JOHAN  PLANTEN

 

In 1705 stond een Jan Johan Planten genoteerd als burgemeester van Doetinchem, hij was gehuwd met Everdina van Till.

Jan Johan was Schepen-Burgemeester van Doetinchem in de periode van 1703 tot 1726

Zijn dochter Susanne Planten huwde met Jan Johan Cremer die later burgemeester van Doetinchem zou worden.

 

EVERT JAN PLANTEN
In een veel latere periode 1813 t/m 1831 was er een anderen Planten actief in het gemeentelijk bestuur van Doetinchem n.l. Evert Jan Planten burgemeester van Doetinchem. Hij was chirurgijn. 
Men sprak van een Varsseveldse tak en een Doetinchemse tak.

 

^^  In 1745 is er ook nog een Bart Planten actief als Schepen in het gemeentebestuur.

LUITENANT, RENTMEESTER, GEMEENSMAN, WETHOUDER, BURGEMEESTER,
ADVOKAAT en RECHTSGELEERDE.

Afbeelding plattegrond  omgeving van de H. Catharinakerk 1830.
De panden van Hendrik Ketjen en Carel Ver Heull.

In 1685 waren Hendrick Ketjen en Gerhard Johannes Verheul schepenen (wethouders)
terwijl in dat jaar Balthasar van Haeghen burgemeester was. 

HENDRIK KETJEN WAS SCHEPEN/BURGEMEESTER TE DOETINCHEN VAN 1706 t/m 1710

EEN TWEEDE HENDRIK KETJEN WERD IN 1805 BURGEMEESTER VAN DOETINCHEM

16-04-1703:  `Gemeensluiden` te Doetinchem.

Hendrik Ketjen

1724 - OP 4 EN 5 DECEMBER WERD DOETINCHEM DOOR EEN ZWARE STORM GETEISTERD WAARDOOR HET RAADHUIS INSTORTE.

1726 - JUNI EERSTE STEENLEGGING NIEUWE STADHUIS

1727 - NOVEMBER FEESTELIJK OPENING NIEUWE STADHUIS

1728 - KATHOLIEKEN GAAN NAAR SCHUURKERK IN WIJNBERGEN

 

RUTGER TEN BENGEVOORT WAS SCHEPEN/BURGEMEESTER TE DOETINCHEM VAN 1708 t/m 1733

Rutger ten Bengevoort werd geboren in 1643 en overleed op 10 april 1733
te Doetinchem op 90 jarige leeftijd. Hij was gehuwd met Beatrix Tengbergen. 

Volgens de berichten, was hij burgemeester in 1730 en in 1736. Uit een bericht van 1703 hieronder blijkt, dat hij al in een vroegere periode actief was in het gemeentebestuur. Ook was hij Schepen in 1709.

In het Rechtelijk archief te Bredevoort van 18-11-1729 staat  Bengevoort genoteerd onder Boerderij en veldnaam:
Markt, Bransbos, Weddingspol, Blumerije en Gossink (Henxel) 

GEMEENSMANNEN UIT 1703, waaronder Rutger ten Bengevoort.

^^ In bovenstaande berichten uit 1730 en 1733  worden zowel Rutger ten Bengevoort als burgemeester vermeld en Mr. Evert Jan Van Dam en Mr. Willem Wentholt als schepenen in de  raad van Deutichem vermeld.

^WILLEM WENTHOLT BURGEMEESTER SCHEPEN van 1723 tot 1746

WILLEM WENTHOLT SCHEPEN BURGEMEESTER TE DOETINCHEM VAN 1723 t/m 1746

De Heer Dr. Willem Theodorus Wentholt werd in 1723 burgemeester van Doetinchem.  
Hij werd geboren op 04-08-1685 te Zutphen en overleed in het jaar 1746 op
61 jarige leeftijd. Hij komt voor in het stamboomoverzicht van de familie van Hagen omdat hij op 11-08-1714 met burgemeestersdochter Theodora Sybilla van Dam trouwde!

Hij was kerkmeester provisor van het Gasthuis en rentmeester te Doetinchem. Zijn vader Mr. Arnoldus Wentholt was Secretaris en schepen te Zutphen, raad der admiraliteit van het Noorderkwartier.

 

^^  DE BURGEMEESTERS-FAMILIE WENTHOLT

BURGEMEESTERS TE GROENLO, DOETINCHEM EN ZUTPHEN

^ 1727: De heer en Mr. Willem Wentholt Burgemeester van Doetinchem.

^1732: De heer Wentholt Burgemeester heeft in de vergadering sessie genomen 

^ 1737: Wel Ed. Gestrenge Heer Wilhelm Wentholt Burgemeester
der stad Deutichem.

In het berichtje hierboven uit 1737 werd hij vermeld als: 'De Wel Ed. Gestrenge Heer Wilh. Wentholt J.U.D. (Rechter) Burgemeester der stadt Deutichem' en Rentmeester van de Geestelijke goederen, Ouderling te Zutphen.
In die periode was Gerhard Josias Olmius J.U.D. ook burgemeester en ouderling van Deutichem.

FLORENTIUS EN FRANKO DE BRUYN

Florentius (Floris) de Bruyn (1683-1755) zoon van de in 1702 overleden Wilhelmus de Bruyn, hij was koopman geneesheer en werd burgemeester van Doetinchem van 1732-1749. Hij huwde in 1708 met Janna Elisabeth Ketjen. Uit dit huwelijk werden 10 kinderen geboren. Vijf van hen stierven al vroeg.
Zoon Franko de Bruyn, (1717-1791), werd advocaat en was van 1767 tot 1793  burgemeester van Doetinchem.  Hij huwde in 1763 met Mechtelina Coopsen uit Doesburg.
Hun eerste dochter Maria Johanna huwde in 1789 met de beroemde Carel Hendrik, graaf Ver Heul (1764-1845). Bron: Nationaal archief.

^ ALLEMAAL ACHTERNAMEN
VAN BURGEMEESTERS 

^30-04-1749:  (Floris) de Bruyn en Dutbee tot Burgemeester gekozen.

02-06-1768 Haarlensche courant

^ Mr. Franco de Bruyn, Burgemeester van Deutichem.

1747: Florentinus de Bruyn benoemd als Schepen en Raad van Deutichem. 

 In 1756 was Mr. Franco de Bruyn naast de heer
La Lana de Duthay  burgemeester van Deutichem. 

1749:  Nederlandsche jaarboeken.

^ 1749: Door zijne Hoogheit benoemd tot Burgermeester de Heeren F. de Bruin, en Mr. C. A. H. La Lane d'Ulthay.

<<  1768: De Heer Mr. Franco de Bruyn heeft sessie genomen in de Hoog Mogende Vergadering. Hij was vele jaren samen met Mr. C. A. H.  La Lane de Duthay burgemeester van Doetinchem. 

DE H. CATHRINA KERK op de Markt (Simonsplein)  te

Doetinchem  ca. 1895

1687: UITVINDING VAN DE VADER VAN BURGEMEESTER JOSIAS OLMIUS. 

Gerhard Josias Olmius werd geboren op 04-04-1688 te Rotterdam. Studeerde in Leiden. Hij huwde in 1715 te Hummelo met Kunegonda Ver Heull. Was Richter in het ambt Doetinchem, schepen gemeenteraad en burgemeester. 
In 1737 was hij samen met Wilh. Wentholt Burgemeester van Doetinchem.
In 1741 was hij wederom burgemeester van Doetinchem, bewindhebber VOC en directeur van de eerste Nederlandsche ijzergieterij nabij Doetinchem. Hij overleed in 1745 op 56 jarige leeftijd. 

Zijn zoon Josias Olmius zou in 1761 t/m 1779 burgemeester worden van Doetinchem.

In bovenstaand bericht uit 1730 werd Gerhard Josias Olmius genoemd als Schepen en Raad van Deutichem.

 

11-11-1741 Oprechte Haarlemsche Courant

^^  1741 en 1743 neemt Mr. Gerard Josius Olmius zitting in de vergadering van de
Staten Generaal wegens de Provincie Gelderland. 

^^ De vader van Gerard Josias Olmius kreeg in 1689 een
vergunning om in Gaandereneen ijzergieterij te openen.

1672

<< De Hamburgerpoort en de standaardmolen anno 1672.  Duidelijk zijn ook hier de vele houten palen te zien die in de buitenste aarden wal en langs de waterkant van de oude IJssel waren verwerkt om een belegering der stad te vertragen of te voorkomen.

INGENIEUR, MAJOOR EN COMMANDEUR

Claudius Antonius Hendricus de Lalane de Duthay was de zoon van Anthon Theodor de Lalane du Thay  hij werd geboren in december 1717 te Bredevoort. Drossaard der heerlijkheid Gendringen en Etten, Oktober 1739 door de Prins aangesteld tot Schout, richter en dijkgraaf der stad Grave en des lands Kuyk.
In 1746 burgemeester en Schepen te Doetinchem.

Hij was ook ingenieur en majoor bij de Genie, en commandeur en verwalter-drost van Bredevoort.

HAVEZATE KEMNADE:  Op 6 november 1728 kocht zijn vader Anthonie De la Lane Duthay de havezate Kemnade met alle onderhorigheden en Wijnbergen van de erven Schimmelpenninck. De koop omvatte behalve huis en hof een bank in de kerk van Doetinchem en de pont over het water. De totale koopsom van f. 43.000 werd pas op 29 juli 1733 betaald. Na zijn overlijden kwam de Kemnade in leen op zijn minderjarige zoon Claudius Antonius Hendricus de la Lane Duthay, later burgemeester van Doetinchem. Claudius Antonius de Lalane du Thay huwde met Jacoba Tulleken. Op Huize Kemnade te Doetinchem werden uit dit huwelijk 6 kinderen geboren. 

^Havezate Kemnade zoals die er ca. 1720 uitzag.

In 1747 was de La Lana de Duthay schepen en raad van Doetinchem. 

C. A. H. de Lalane du Thay , Scholtus (schout),
Richter en Dykgraaf der stad Grave en Lande van Cuyk.  Was in 1756 Schout te GRAVE. 

DE LALANE DE DUTHAY WAS BURGEMEESTER TE DOETINCHEM VAN 1747 t/m 1784

^ Anthon Theodor de Lalane de Duthay vader van C. A. H. de Lalane de Duthay,

^^  Claudius Antonius Hendricus de Lalane de du Thay 

 ^ De Deutinchemse `Regering` in 1788

1760: De Magistraat der Stad Deutecom zal bestaan in zes Personen, te weten twee Burgemeesters en vier Schepenen.

^Eedaflegging door de heer de la Lane Du Thay

24-05-1749 Amsterdamsche courant

^ 19-06-1783 Amsterdamsche courant

^De Heeren Franco de Bruyn en Mr. Claudius Anthonius Hendericus de la Lane de Duthay waren in 1767 de burgemeesters van Deutichem. 

1740 -PLAATSING VAN 22 HOUTEN  POMPEN OP DE WATERPUTTEN
1750 - HET AANTAL INWONERS TE DOETINCHEM BEDROEG ca. 1200 EN ca. 300 HUIZEN

1744-1754  ERNSTIGE VEEPEST OOK IN DE PERIODE 1768-1784
1754 - GROTE OVERSTROMINGS-RAMP IN HET GRAAFSCHAP ZUTPHEN
1761 - PILAAR EN GEWELF VAN GROTE KERK STORT IN, ENORME SCHADE

1764 - WEDEROM GROTE OVERSTROMINGEN
1774 - GROTE VEEPEST
1780 - BIJZONDER DROOG JAAR, VRUCHTEN VERDROGEN
1783 - DYSENTERIE (ROODELOOP) EPIDEMIMIE MET VEEL STERFGEVALLEN
1784 - ENORME OVERSTROMNG, DOORBRAAK RHIJN
1785 - DOETINCHEM DOOR DE FRANSEN BEZET

1787 - DOETINCHEM DOOR DE PRUISSISCHE TROEPEN BEZET

1745-1749:
SCHEPEN-BURGEMEESTER
BART-BARTINUS PLANTEN

 

In de periode 1745-1749 was Bart planten Schepen te Doetinchem. In het bericht links werd alleen over Schepenen gemeld terwijl in het bericht rechts wel sprake was van een
`Wel. Ed. Achtb. Heeren Borgemeesteren Schepenen ende Raden der Stad DEUTICHEM`

1747: BARTINUS PLANTEN

GEMEENTEBESTUUR DEUTICHEM 

Burgemeester Zeger Adolph (Adolf) Casper Kompff. 

Op 1 mei 1756 werd Zeger Adolph op 44 jarige leeftijd benoemd tot Schepen (Burgemeester) van de stad Doetinchem dat zou hij tot  8 april 1761 blijven doen.
Hij werd in Westerkappel Westfalen (D) gedoopt op 25 maart 1711. Hij overleed op 10-08-1764 aan boord van een VOC schip op weg naar Batavia. 
Zoon van Adam Wilhelm Cumpfens en Geesken Smids, die op 16 december 1708 te Aalten in het huwelijk traden. Uit dit huwelijk werden nog vier kinderen geboren waarvan enkelen in Westerkappeln, het laatste kind in Aalten.
In 1741, woonde Zeger Adolph Casper Kompff in Aalten, hij was toen 30 jaar.
In 1745 werd Zeger Adolph een attestatie verleend van Deventer naar Doetinchem. 


1758: IN ONECHT GEBOREN
Op 7 juni 1758 werd Gesina Kompff - Sachtleven gedoopt te Doetinchem. Als vader werd genoemd, in onecht, de heer Burgemeester Kompff. De moeder was Helena Sachtleven. Het burgemeesterschap eindigde op 8 april 1761 toen zijn opvolger werd benoemd.

1764: NAAR NEDERLANDS OOST INDIË. Zeger Adolph Casper Kompff trok zich terug in Aalten waar vandaan zal hij op 18 mei 1764 vertrok naar Nederlands Oost Indië van de rede van Texel met het schip de Amerongen. Hij monsterde aan als soldaat op het schip `de Amerongen` dat op 25 september 1764 aan op Kaap de Goede Hoop in Zuid-Afrika aanlegde. Daar zal het dan koers zetten naar Batavia op 23 oktober 1764. Maar dat zal Zeger Adolph Casper Kompff al niet meer meemaken. Hij overlijdt aan boord op 8 oktober 1764, Zeger is dan 53 jaar oud geworden. BRON: Eugène Chömpff.

Z. A. C. KOMPFF WAS BURGEMEESTER TE DOETINCHEN
VAN 1747 t/m 1761

VOC: Opvarenden, Zeger Adolph Casper Kompff.

Voornaam opvarende Zeger Patroniem opvarende Adolph Casper
Achternaam opvarende Kompff. Herkomst opvarende Alten. Datum indiensttreding 18-05-1764
Functie bij indiensttreding Soldaat. Uitleg over functie Militair. 
Uitgevaren met het schip `Amerongen`. Reden uit dienst overleden.

Bron: Nationaal Archief. 

WAPEN VAN ROUWENOORT

    Willem Hendrik van ROUWENOORT 

W. H. VAN ROUWENOORT WAS SCHEPEN/  BURGEMEESTER VAN DOETINCHEM VAN
1750 t/m 1758

Willem Hendrik Van Rouwenoort als Militair.

^ Wegens Gelderland in de vergadering sessie genomen.

                                                            RIDDERSCHAPPEN

^ RIDDER, COMANDEUR, HOOFDSCHOUT, BURGEMEESTER.

^ 1741: EEDAFLEGGING DE HEER BARON VAN ROUWENOORT

Namen register 1746

Namenregister 1769

ROUWENOORT omstreeks 1890

 Josias Olmius (Zoon van Gerard Josias Olmius). Hij werd in 1717 geboren in Doetinchem
en overleed in 1797 te Zutphen en begraven in Doetinchem. Bijna 81 jaar oud. 

JOSIAS OLMIUS JUNIOR WAS SCHEPEN/ BURGEMEESTER VAN 1761 t/m 1779

^  1764: Wegens Gelderland de heer Mr. Josias Olmius 

^ 1766: Wegens Gelderland de heer Mr. Josias Olmius

^ In 1777 werd de Heer Josias Olmius burgemeester van Deutichem genoemd in bovenstaand bericht.     
ZIE STAMBOOM-OVERZICHT BIJ OLMIUS SENIOR EERDER VERMELD.

^ 1766

^ 1773

Hoek Hamburgerstraat / Markt / Simonsplein anno 1925. (J. du P.)

J. A. N. BÖGEL WAS SCHEPEN/BURGEMEESTER TE DOETINCHEM VAN 1789 t/m 1792

^ 1793: Mr. J. A. Nering Bögel, WEGENS GELDERLAND SESSIE GENOMEN
IN DE VERGADERING

^ De regering der stad Doetinchem in 1791 en 1793

JAN ARNOLDUS NERING BÖGEL

Jan Arnoldus Nering Bögel werd in 1737 geboren te Terborg. Zijn vader was de al eerder vermelde Johannes Hendrucus Bögel Burgemeester van Terborg. Tevens was hij Drossaard der Hoogheid en Bannery Wisch, en Richter der stad en Schependom ter Berh, Ouderling te Zutphen en ter Borh.

Zijn Broer Conread Laurens was Rechter en Drost Hoogheid van Wisch. 
Jan Arnoldus werd Burgemeester van Doetinchen van 1789 t/m 1792.

Hij was gehuwd met Mechtelina Gesina Coopsen.

 

^ JAN ARNOLD NERING BÖGEL, IN LEVEN DROST VAN WISCH EN
BURGEMEESTER VAN DOETINCHEM

DR. HENDRIK VAN DE WERTH WAS BURGEMEESTER
TE DOETINCHEM VAN 1783 t/m 1790

^ `MEDICINE DOCTOR DES GRAAFSCHAPS ZUTPHEN`.

DE `REGEERING` VAN DOETINCHEM IN 1784 - 1786 - 1790. 

A.H. VAN DIEST WAS SCHEPEN/BURGEMEESTER TE DOETINCHEM VAN 1790 t/m 1793

Woning van de heer van Diest genaamd `de Kruisberg`. 

^ 1791 - 1793: Schepen Adriaan Hendricus Baron van Diest,
`Heer van Kruysbergh.`

Baron Adrianus Hendrik van DIEST (1764-1858)

Persoonlijke gegevens Adrianus Hendrik van DIEST 

Hij is geboren op 14 december 1764Hij werd gedoopt op 16 december 1764 in Leeuwarden, Fryslân, Nederland Hij is overleden op 12 augustus 1858 in Doetinchem-Ambt, Gelderland (Nederland), hij was toen maar liefst 93 jaar oud. 
Geboortedatum: 16-12-1764 (doop). Geboorteplaats: Leeuwarden
Overlijdensdatum: 12-08-1858. Overlijdensplaats: Doetinchem Ambt (Riddergoed De Kruisberg) Beroep: o.a. Rentmeester

TOTAAL AANZICHT VAN DE GEBOUWEN VAN DE KRUISBERG ANNO 1900

Getekend door Joop du Plessis. ZIE: www.dekruisbergdoetinchem.jouwweb.nl

SCHEPEN/BURGEMEESTER Hendrik Planten  

Familiewapen Van  Pallandt

Frederik Willem Floris Theodorus van Pallandt heer van Keppel, Voorst, Barlham en Hagen, geboren te Zutphen op 21 september 1772, overleden te `s-Gravenhage op 14 februari 1853.  Was een Nederlands politicus. Van Pallandt werd op 28 augustus 1814 benoemd in de ridderschap van Gelderland waardoor hij het adellijke predicaat van 'jonkheer' kreeg; op 11 juni 1818 werd onder anderen voor hem de titel van 'baron' gehomologeerd.
Hij studeerde Romeins en hedendaags recht aan de Hogeschool te Leiden en promoveerde op 16 augustus 1793. Hij sloot op 17 juni 1800 te Waardenburg een huwelijk met jkvr. Anna Jacoba Wilhelmina van Aylva (1778-1814); uit dit huwelijk werden vijf kinderen geboren, waaronder de politicus Hans Willem van Aylva van Pallandt. Op 28 september 1825 hertrouwde hij met Maria Catharina barones van Boetzelaer (1771-1836). Hij werd in 1789 advocaat te Arnhem.

BURGEMEESTER
Hij was burgemeester van Doetinchem in 1793-1794
en vervulde een aantal ambten waaronder dat van directeur-generaal van het departement van Eredienst (1818 - 1828).
Zijn politieke leven kreeg gestalte in het lidmaatschap van de 'Vergadering van Notabelen' voor het departement van de Boven-IJssel (vanaf 29 maart 1814) en hij werd op 20 mei 1828 minister op het departement van Hervormde en andere Erediensten, die der Rooms-Katholieke uitgezonderd (tot 1 maart 1841). In 1830 was hij tijdens de Belgische opstand gedurende een maand tevens waarnemend minister op het departement van Justitie.
Hij was vanaf 1794 lid van het Ridderschap in het graafschap Zutphen en van 28 augustus 1814 tot juli 1829 voor het Ridderschap van Gelderland. Werd in mei 1828 benoemd tot minister van Staat. Hij is onderscheiden met het Grootkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Bron: www.parlament.com

F. W. F. Th. Baron van Pallandt

Illustratie uit Parlementair Documentatie Centrum.

1793: Frederik Willem Floris Theodorus Baron van Pallandt werd
na zijn opleiding te Leiden, terstond geroepen om hoge functies
te bekleden.

1798 - ZEER ZWARE WINTER
1800 - GROTE KERK GETEISTERD DOOR ZWARE STORM
1809 - DOETINCHEM (STAD EN AMBT) TELT 3300 INWONERS
1809 - RHIJN DOORBRAAK BRUG VERNIELD DOOR IJSSCHOTSEN
1812 - OPRICHTING HEERENSOCIËTEIT `DEVRIENDSCHAP`
1814 - 30 MEI INEENSTORTING VAN HET NAPOLEONTISCHE KEIZERRIJK, VREDE VAN PARIJS GESLOTEN
1814 - 10 JUNI GROTE VREUGDE EN DANKBAARHEID-FEEST BIJ- EN IN  HET STADHUIS
1829 - DOETINCHEM TELT (STAD EN AMBT) 3900 INWONERS
1839 - DOETINCHEM TELT (STAD EN AMBT) 4300 INWONERS
1849 - DOETINCHEM TELT (STAD EN AMBT) 4700 INWONERS
1887 - BOUW KATHOLIEKE KERK AAN DE WATERSTRAAT.

Het fraaie kasteel Keppel, eens bewoond door de Familie van Pallandt.

Baron van Pallandt van Keppel Kommandeur de Duitsche Orde.

09-08-1797 Leydse courant

In 1797 werd G. W. van Lamsweerde genoteerd op de lijst van Representanten.

             20-12-1805

In 1806  was G. W. van Lamsweerde executeur.  

De Markt in vogelvlucht, (het huidige Simonsplein) met de grote Catharinakerk. Anno 1890. Links de aansluiting van de Hamburgerstraat, rechtsboven het begin van de Grutstraat. In het midden in de verte het gemeentehuis en nog dieper de Waterstraat. (Getekend door Joop du Plessis anno 2022.)

VOOR HET VERVOLG BURGEMEESTERS TE DOETINCHEM 

pagina 2 KLIK

Maak jouw eigen website met JouwWeb